+45 99 89 88 87 skiold@skiold.com

Som svineproducent har du helt sikkert en klar plan for, hvordan arbejdsgangen er efter en stald er tømt så den kan blive vasket og klar til det næste hold grise. Du har måske endda udarbejdet de såkaldte Standard Operational Procedures (SOPs) med billeder og beskrivende tekst inspireret af dem, man kan finde på bl.a. VSPs hjemmeside.  Men har du også en plan for arbejdsgangen når den oprindelige plan skrider og tiden løber? I denne uge har vi taget en snak med svinerådgiver Anders Christensen fra Agrinords svinerådgivning om rutiner omkring indsætning af nye hold grise i stalde og brugen af ventilation.

Styr på rutinerne – i hvert tilfælde en del af tiden

Ifølge Anders Christensen har langt de fleste af de svineproducenter han kommer hos godt styr på, hvad de gerne vil nå i tiden fra en stald tømmes indtil det næste hold grise kommer ind. ”Desværre”, siger han, ”kniber det med at holde den oprindelige plan – og helt slemt kan det være, hvis der sker noget uforudset der gør, at medarbejderne har kortere tid imellem to hold grise i en stald”.

Især for de små grise har det betydning, hvis der bliver sprunget over hvor gærdet er lavest når tiden løber. ”Det koster på fodereffektiviteten, hvis små grise sættes ind i en våd stald, da de bruger en stor andel af foderenergien på at holde varmen i stedet for at vokse” siger Anders fra Agrinords Svinerådgivning, og tilføjer han: ”det er ret dyrt at tørre en svinestald på smågrisefoder sammenlignet med olie”. Det er derfor en balancegang at finde den rigtige udtørringsgrad, der også afhænger af inventaret i stalden da det også er dyrt i olie at tørre stalden for meget. Ydermere kan en våd eller ikke tilstrækkelig vasket stald betyde et øget smittepres på grise, der i forvejen er udsatte på grund af fravænning og eventuel transport til en anden ejendom. ”Som oftest husker landmanden den ene gang, hvor det går godt med et hold grise i en ikke 100% klargjort stald og ikke nødvendigvis alle de gange, hvor udfaldet har været mindre godt” siger Anders Christensen og slutter ”det kan derfor godt anbefales, at man laver en plan B som er klar hvis plan A ikke kan gennemføres”.

Hvad fortæller grisene dig om din ventilation

”Formålet med ventilation er at fjerne fugt fra stalden” siger Anders Christensen da snakken falder på ventilation. Det er derfor det man skal have i mente når man skal have sit ventilationsanlæg indstillet. Ifølge Anders Christensen kan man se på grisenes adfærd, hvis ventilationsanlægget er indstillet forkert ligesom det kan have sundhedsmæssige konsekvenser for grisene. ”Hvis ventilationsanlægget ikke køler nok får grisene det for varmt, hvilket kan give udslag i adfærdsændringer hos grisene” fortæller Anders Christensen fra Agrinords svinerådgivning. ”Grise, der har det for varmt har svært ved at finde ud af at adskille de forskellige afdelinger i stien og begynder derfor svine over hele stien. Derudover kan grise, der har det for varmt miste ædelysten og gå synligt ned foderoptag som kan koste på tilvæksten”. Sundhedsmæssige konsekvenser kan ses som stier hvor grisene til trods for gentagne behandlinger alligevel bliver ved med at halte bagefter, ifølge Anders Christensen.

Hvornår skal du kigge på dit ventilationsanlæg?

Ifølge Anders Christensen gælder det om at være på forkant med sit ventilationsanlæg og det kan derfor svare sig at kigge på indstillingen flere gange årligt således, at man kan udnytte den fulde funktion af ventilationsanlægget hele året og dermed minimere de negative konsekvenser af forkert indstillet ventilation.

Forår – Varme dage og kolde nætter

Sommer – Varme hele døgnet

Efterår – høj luftfugtighed

Lige præcis hvordan anlægget skal indstilles kan variere fra staldanlæg til staldanlæg og der er derfor ikke noget standardsvar til hvordan det skal indstilles.

Planlæg opgaver med opgavelisten i FARMlog Svin

I FARMlog Svin er der et opgavemodul med indbygget tidsregistrering. Det gør det mulige at oprette opgaver løbende ude på lokationen med et billede af, hvad der er i stykker. Opgaver kan enten laves en enkelt gang eller det er muligt at gentage en opgave i et ønsket interval i en given periode. Det gør det derfor muligt, at oprette opgaver som f.eks. tjek ventilationsanlæg, vask af stald osv. som popper op på medarbejdernes telefon, så man selv i travle perioder, ikke glemmer, hvad det er man skal og hvordan resultatet skal se ud.

Slagtesvin i sti

Tilmeld dig SKIOLDs nyhedsbrev
Nej tak
Tak for din tilmelding. Du skal bekræfte din e-mailadresse, før vi kan sende dig nyhedsbrevet. Tjek din e-mail, og følg vejledningen.
Vi respekterer dit privatliv. Dine oplysninger er sikre og vil aldrig blive delt.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup