+45 99 89 88 87 skiold@skiold.com

 

 

Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk svinekød steget med 28% i 2016 og Landbrug og Fødevarer forventer, at samme marked vil vokse yderligere. Samtidig kan en økologisk svineavler få betydeligt højere beløb for sine grise. Det lyder godt, og spørgsmålet er, om det er for godt til at være sandt?

Den gode nyhed er, at den primære årsag til danskernes forkærlighed for økologi ikke er prisen, men derimod handler det om dyrevelfærd. Hvis dette er korrekt, er der tale om et paradigmeskifte. Såfremt danskerne er villige til at betale mere end det absolutte minimum for deres svinekød, kan den økologiske produktion sagtens holde. Spørgsmålet er imidlertid om det rent faktisk er tilfældet. Økologiske fødevarer udgør stadig kun 8% af den samlede danske produktion, og selvom markedet er i vækst, ved vi reelt ikke om det topper ved 10%, 33% eller 60%.

Men der findes også en række faktorer, som kan hæmme økologien. Dels er der selvfølgelig en række rammevilkår. Det er ikke nemt endsige billigt at blive økolog, og selvom der ydes statsstøtte, så er det ikke nogen lille beslutning. Den konventionelle svineavler er vant til at arbejde med strenge krav fra forskellige myndigheders side, den økologiskesvineavler skal leve op til en række endnu strengere krav fra samme sider, og mange basale ting skal gentænkes og gennemføres på en ny måde.
Det er et uomgængeligt faktum, at den økologiske produktion er mindre effektiv end den konventionelle. Varerne er altså dyrere at producere. Her har fortalere for økologien traditionelt indvendt, at de øgede produktionsomkostninger skal ses i lyset af de samfundsmæssige besparelser, som den miljømæssigt mere skånsomme produktion medfører. Det er naturligvis rigtigt, men det ændrer ikke nødvendigvis den aktuelle situation for den enkelte landmand. Han får selvfølgelig på lang sigt gavn af den miljømæssige gevinst, men det er stadig ham, der betaler for hele gildet. Præcist hvor ineffektiv økologien er i forhold til det konventionelle landbrug, er nærmest et spørgsmål om religion. I konventionelle kredse mener man sig dobbelt så effektiv som økologerne.  I forskningen optræder både 70% og 80% som mulige tal.

Der er ingen tvivl om, at økologi er mindre effektivt end det konventionelle landbrug. Vi indførte jo en række af de konventionelle tiltag netop for at øge produktionen. Der er heller ingen tvivl om, at der altid vil være et spænd mellem økologisk og konventionelt landbrug hvad angår effektivitet. Essentielt set er økologiske landmænd jo landmænd, der har fravalgt nogle af værktøjerne i den konventionelle landmands værktøjskasse for at skåne miljøet. Det valg er al ære værd, men måske er det på tide at holde op med at skelne mellem disse to grupper. Landmænd er landmænd og de lever af den samme jord.
Økologiske landmænd modtager mere støtte, men de fravælger også en række kost-effektive redskaber. Konventionelle landmænd modtager mindre støtte, men har fuld adgang til de mest kost-effektive metoder.  De to grupper har det tilfældes, at de kun overlever, så længe de leverer et produkt, som forbrugeren vil have. Lige nu peger pilen mod økologi og dyrevelfærd, og det er vi her på FARMlog rigtig glade for. Vi har aldrig set en modsætning mellem dyrevelfærd og økonomi, ligesom vi aldrig har set en modsætning mellem en konventionel landmand og en økolog.
Omlægning til økologi er fristende for mange svineproducenter; priserne er gode og brandet positivt, men det er en risiko. Som alle landmænd ved,  er der intet der er gratis. Udover den friske luft og solnedgangen over gården..

Tilmeld dig SKIOLDs nyhedsbrev
Nej tak
Tak for din tilmelding. Du skal bekræfte din e-mailadresse, før vi kan sende dig nyhedsbrevet. Tjek din e-mail, og følg vejledningen.
Vi respekterer dit privatliv. Dine oplysninger er sikre og vil aldrig blive delt.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup