+45 99 89 88 87 skiold@skiold.com

Målet med svineproduktion er, udover glæden ved at arbejde med dyrene, at tjene penge. Det er derfor oplagt at snakke om budgetter, nøgletal og produktionsmål. I denne uge har vi derfor valgt, at eksperten skal være driftsøkonom Arne Larsen fra Gefions økonomiafdeling. Vi har taget en snak med Arne og spurgt ind til bl.a. budgetopstilling, samarbejde med andre produktionsrådgivere, og hvilke nøgletal han synes er de vigtigste.

Da vi spørger Arne Larsen, i hvilket omfang han anbefaler, at dækningsbidraget skal beregnes per produktionsgren eller samlet for hele produktionen, falder svaret prompte. ”Jeg anbefaler, at dækningsbidraget beregnes per produktionsgren. Dette skyldes, at det bliver nemmere og mere overskueligt for landmanden og os andre at se, hvor pengene bliver tjent, og hvor der er potentiale for forbedring”. Det er derfor også vigtig for Arne Larsen, at der er et godt samarbejde med de andre rådgivere, der kommer på bedriften. Produktionsrådgiverne ved noget om, hvad der kan lade sig gøre på staldgangen og i marken, og hvilke mål der er realistiske i praksis. En del af Arnes job er derfor, også at få omsat produktionsmålsætninger til kroner og ører samt sætte økonomi på de tekniske data. Rent praktisk kan det betyde, at der opstilles f.eks. tre fokuspunkter for bedriften, hvor produktionen kan optimeres på en måde, der i sidste ende giver en bedre bundlinje.  ”Det er svært for landmanden at nå sine mål, hvis vi alle sammen anbefaler noget forskelligt, fordi vi ikke er enige om fokusområderne” konkluderer driftsøkonom Arne Larsen fra Gefion. Det gode samarbejde med kundens rådgivere bør også gå ud over firmaets egne grænser, mener Arne Larsen, og nævner i denne sammenhæng også en positiv og konstruktiv dialog med kundens bank ikke mindst for landmandens skyld.

Når der opstilles budgetmål for en kunde baseres de på kundens egne produktionsresultater fra E-kontrollen. ”Vi kigger på E-kontrollen og ser efter om produktionen ligger stabilt. Det er selvfølgelig positivt, hvis antallet af grise pr. årsso er højere i fjerde kvartal end i tredje, men hvis jeg skal kunne opstille et realistisk budget for kunden, er det vigtigt, at jeg ikke baserer det på produktionsresultater der ikke kan holdes. Derfor er også årsrapporten et vigtigt redskab” siger Arne Larsen.

Selve budgetopfølgningen foregår typisk kvartalsvis, hvor vi sammen kigger på om budgettet bliver fulgt. ”Hvis det viser sig, at kunden af den ene eller anden årsag ikke følger det planlagte budget, er det vigtigt, at der skrides ind og udarbejdes en ny handlingsplan for det fremtidige budget”. I den sammenhæng påpeger Arne også, at budgettet bør bruges som et aktivt værktøj på bedriften, og ikke bare er noget der bliver afleveret i banken. ”Antallet af mærker efter kaffekrus og bukkede hjørner er faktisk et rigtig godt billede af, hvor meget landmanden bruger budgettet”, udtaler driftsøkonom Arne Larsen fra Gefion med et smil.

Driftsøkonomens vigtigste nøgletal

Da vi spørger Arne Larsen, hvilke tre nøgletal han synes er de vigtigste, siger han:” afkastningsgrad, soliditet, og konsolidering”.  Hvorfor det netop er disse tre, begrunder Arne med, at det er vigtigt at vide, hvordan bedriftens aktiver står i forhold til indtjening til rentebetaling, egenkapital, og hvordan produktionen er rustet mod til at modstå eventuelle tab.

Slutteligt vil Arne Larsen fra Gefion også påpege vigtigheden af, at man engang imellem tager en tur op i helikopteren, og prøver at danne sig et overblik over, i hvilken retning produktionen bevæger sig. ”Det er selvfølgeligt umuligt at fastslå med sikkerhed, hvad fremtiden bringer, men nogle gange er man nødt til at prøve at kigge ind i fremtiden, for at vurdere i hvilket omfang der skal investeres og i hvad”.

FARMlog Svin, det gode og solide fundament for et realistisk budget.

Dine registreringer i FARMlog Svin giver et realtidsbillede af statussen på din bedrift. De automatisk generede statistikker, overblik over produktionsresultater i farestalden, E-kontrol, og tidsregistreringer på opgaveudførsel er et udpluk af de features, der gør det nemt og hurtigt for dig som landmand i samarbejde med dine produktionsrådgivere at følge med i, om produktionsmålene følges og udpege problemområder, der kræver en særlig indsats fremadrettet.

I FARMlog Svin har vi også lyttet til svineproducenternes rådgivere og derfor arbejder vi lige nu på et decideret rådgivnings- og økonomimodul. Her bliver det muligt for rådgiverne at sammenkoble de økonomiske data med produktionsresultaterne som dermed giver rådgiverne mulighed for at yde en endnu bedre rådgivning til gavn for alle parter.

Tilmeld dig SKIOLDs nyhedsbrev
Nej tak
Tak for din tilmelding. Du skal bekræfte din e-mailadresse, før vi kan sende dig nyhedsbrevet. Tjek din e-mail, og følg vejledningen.
Vi respekterer dit privatliv. Dine oplysninger er sikre og vil aldrig blive delt.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup